Taxacions i valoracions


Idiomes web:   Idiomas web     

Els oferim un servei especialitzat, en taxació de joies, actuals i antigues, pedres precioses, rellotges, monedes d'or i plata,... i tot tipus d'objectes de valor, perquè puguin conèixer el detall de les seves joies.

Tasaciones Joyas

Els nostres serveis s'ofereixen en:

· Estimació de l'època de la peça

· S'identifica la naturalesa de la peça: tipus de pedres, muntures,...

· Tipus de metalls que formen la joia i la seva qualitat

· Pes i dimensions de la joia

· Tipus de fabricació de la peça

· Valoració aproximada de la peça

Sempre amb la màxima discreció i confidencialitat

RENDIBILITZI la taxació de les seves joies:

· Actualitzi el valor de les seves joies, amb el pas del temps les seves joies puguin anar incrementant el seu valor.

· Asseguri les seves joies pel seu valor real, pagant la prima més ajustada possible.

· En cas de robatori pugui documentar les seves joies per recuperar-les amb la màxima facilitat.

· Si les vol deixar en herència, podrà realitzar els lots de la manera més equitativa i justa possible.

· Si rep una herència, podrà conèixer detalladament les característiques i valor de les seves joies.

· Si desitja vendre les seves joies, pugui obtenir la màxima rendibilitat en la seva venda.

· En cas de conflicte un bon peritatge judicial pot determinar el resultat del seu litigi.

 

Les taxacions es realitzen per a particulars i empreses. I es poden realitzar, davant del propi client a hores convingudes, ja que disposem dels aparells necessaris portàtils per realitzar la taxació.