Laboratori gemmológic propi


Idiomes web:   Idiomas web     

Disposem de laboratori gemmológic portàtil per poder realitzar les inspeccions necessàries en els desplaçaments per realitzar les taxacions a casa dels diferents clients.

Tasaciones Joyas

Aparells:

· Microscopi òptic

· Microscopi electrònic amb càmera digital

· Refractómetro

· Leverich

· Tester diamond

· Ultraviolades ona curta

· Ultraviolades ona llarga

· Balanços

· Polariscopio

· Lupa

En cas de ser necessari col·laborem amb els laboratoris acreditats per poder realitzar certificats oficials de brillants, pedres,...