Professionals


Idiomes web:   Idiomas web     

Els nostres inicis provenen d'una tradició familiar joiera de més de 60 anys, durant els quals ens porta a conviure amb tots els processos per a la creació d'una nova joia. Des del disseny inicial, passant per la selecció i calibrat de les pedres precioses, la creació de la peça amb els diferents processos de fabricació, i tots els processos d'acabat de la peça.

Tot això ens porta a tenir una gran experiència en el sector de la joieria i gemmologia, experiència que juntament amb la formació específica adquirida durant aquests anys ens ha portat a poder oferir un servei professional especialitzat en el camp de la taxació, valoració o peritatge de qualsevol objecte de valor.

El nostre equip està dirigit per:

ELISABETH CARDÓ SABATER

Col·legiada nº 01512 del JORGC (Col.legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers, i de Gemmòlegs de Catalunya).

Soci Professional Nº 5511 del IGE (Institut Gemológico Español).

Taxadora de Joies col·legiada nº 14-251 pel IGE (Instituto Gemológico Español).

Diplomada en Gemmologia per la Universitat de Barcelona.

Gemmòloga Especialista en Diamant per la Universitat de Barcelona.

Gemmòloga Europea de la FEEG per The Gemmological Association of Great Britain (Londres).

Títol de Taxadora de Joies pel IGE (Institut Gemológico Español).

Experta en Graduació de Pedra de Color pel IGE (Instituto Gemológico Español).

Experta en Perles i Imitacions pel IGE (Instituto Gemológico Español).

Certificat de Taxació de Joies i Història de la Joieria pel JORGC.

Certificat de Taxació de Rellotges pel JORGC.

Certificat de Valoració de Joies i Pedres Precioses per l'Associació Espanyola de Gemmologia.